JAVA_HOME Değerini Bulmak

1. Önsöz Bu kısa yazıda, JAVA_HOME değerini bulmak için Windows, macOs ve Linux ortamlarında nasıl bulacağımızı göreceğiz. Hepimizin bildiği üzere, JAVA_HOME java dosyalarının bulunduğu dizini işaret eden bir ortam değişkenidir. 2. Windows’ta JAVA_HOME Değerini Bulmak Eğer işletim sistemi olarak Windows kullanuyorsak, komut satırına (cmd) aşağıdaki komutu yapıştırmalıyız. echo %JAVA_HOME% Eğer Read more…