JAVA_HOME Değerini Bulmak

1. Önsöz

Bu kısa yazıda, JAVA_HOME değerini bulmak için Windows, macOs ve Linux ortamlarında nasıl bulacağımızı göreceğiz. Hepimizin bildiği üzere, JAVA_HOME java dosyalarının bulunduğu dizini işaret eden bir ortam değişkenidir.

2. Windows’ta JAVA_HOME Değerini Bulmak

Eğer işletim sistemi olarak Windows kullanuyorsak, komut satırına (cmd) aşağıdaki komutu yapıştırmalıyız.

echo %JAVA_HOME%

Eğer JAVA_HOME değeri sistemimize tanımlıysa, bu komut ile JAVA_HOME değerinin hangi dosyayı işaret ettiğini görebiliriz.

İkinci bir komut olarak:

where java

Bu komut ile de mevcut java uygulamasının hangi klasörden çalıştığını görebiliriz.

3. Linux ve macOS’ta JAVA_HOME Değerini Bulmak

Eğer işletim sistemi olarak Linux / macOs kullanıyorsak, terminalimizi açıp aşağıdaki komutu yazarız:

echo $JAVA_HOME

Bu komut, bize sisteme tanımlı JAVA_HOME değerini bulmak için yardımcı olacaktır

Bir diğer komut ise:

which java

Ancak bu komut bize çıktı olarak /usr/bin/java’yı verecektir ki bu haliyle pek işimize yaramaz.

Bu komutu biraz daha güzelleştirmek için dirname ve readlink komutlarından faydalanalım.

Linux için:

dirname $(dirname $(readlink -f $(which javac)))

macOS için:

$(dirname $(readlink $(which javac)))/java_home

4. Platformlardan Bağımsız JAVA_HOME Değerini Bulmak

JAVA_HOME değerini bulmak için Java‘nın kendisini kullanmak istersek;

java -XshowSettings:properties -version

Bu komut bize java ortamıyla alakalı genel bilgileri dökecektir. Bu bilgilerin arasından JAVA_HOME dizinini yakalamak için platformlara özel komutları kullanalım:

Linux ve macOS için:

java -XshowSettings:properties -version 2>&1 > /dev/null | grep 'java.home'

Windows için:

java -XshowSettings:properties -version 2>&1 | findstr "java.home"

 

5. Sonuc

Bu yazımız ile JAVA_HOME değerini bulmak sorusuna birden fazla yöntem göstererek cevap vermiş olduk. Eğer yukarıdaki yöntemler işe yaramadıysa, belki de JAVA_HOME değişkenini javayı kurarken doğru kurgulayamadık. Bu linkten kurulumu doğru yaptığımızı teyit edelim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.