Home Java JAVA_HOME Değerini Bulmak

JAVA_HOME Değerini Bulmak

by Kıvılcım

1. Önsöz

Bu kısa yazıda, JAVA_HOME değerini bulmak için Windows, macOs ve Linux ortamlarında nasıl bulacağımızı göreceğiz. Hepimizin bildiği üzere, JAVA_HOME java dosyalarının bulunduğu dizini işaret eden bir ortam değişkenidir.

2. Windows’ta JAVA_HOME Değerini Bulmak

Eğer işletim sistemi olarak Windows kullanuyorsak, komut satırına (cmd) aşağıdaki komutu yapıştırmalıyız.

echo %JAVA_HOME%

Eğer JAVA_HOME değeri sistemimize tanımlıysa, bu komut ile JAVA_HOME değerinin hangi dosyayı işaret ettiğini görebiliriz.

İkinci bir komut olarak:

where java

Bu komut ile de mevcut java uygulamasının hangi klasörden çalıştığını görebiliriz.

3. Linux ve macOS’ta JAVA_HOME Değerini Bulmak

Eğer işletim sistemi olarak Linux / macOs kullanıyorsak, terminalimizi açıp aşağıdaki komutu yazarız:

echo $JAVA_HOME

Bu komut, bize sisteme tanımlı JAVA_HOME değerini bulmak için yardımcı olacaktır

Bir diğer komut ise:

which java

Ancak bu komut bize çıktı olarak /usr/bin/java’yı verecektir ki bu haliyle pek işimize yaramaz.

Bu komutu biraz daha güzelleştirmek için dirname ve readlink komutlarından faydalanalım.

Linux için:

dirname $(dirname $(readlink -f $(which javac)))

macOS için:

$(dirname $(readlink $(which javac)))/java_home

4. Platformlardan Bağımsız JAVA_HOME Değerini Bulmak

JAVA_HOME değerini bulmak için Java‘nın kendisini kullanmak istersek;

java -XshowSettings:properties -version

Bu komut bize java ortamıyla alakalı genel bilgileri dökecektir. Bu bilgilerin arasından JAVA_HOME dizinini yakalamak için platformlara özel komutları kullanalım:

Linux ve macOS için:

java -XshowSettings:properties -version 2>&1 > /dev/null | grep 'java.home'

Windows için:

java -XshowSettings:properties -version 2>&1 | findstr "java.home"

 

5. Sonuc

Bu yazımız ile JAVA_HOME değerini bulmak sorusuna birden fazla yöntem göstererek cevap vermiş olduk. Eğer yukarıdaki yöntemler işe yaramadıysa, belki de JAVA_HOME değişkenini javayı kurarken doğru kurgulayamadık. Bu linkten kurulumu doğru yaptığımızı teyit edelim.

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kullanıcı deneyimini arttırmak için cookie kullanıyorum. Senin için problem yaratacak birşey değil, istemezsen engelleyebilirsin tabiki. Kullan Neymiş ki cookie?